Hild díjas falu a Balaton partján

 

   A 2006-2010 közötti négy év alatt rengeteg munkát végzett az Paloznaki Önkormányzat. A testület havi rendszerességgel tartott nyilvános ülést, jó néhányszor a sürgős, halaszthatatlan ügyek rendkívüli ülés összehívását is szükségessé tették. A képviselők munkájukat térítés és tiszteletdíj nélkül végezték, döntéseiket lelkiismeretesen, a múltat tisztelve és a jövő iránti felelőségük tudatában hozták meg. Szinte valamennyi ülésen teljes volt a képviselő-testület. A polgármester főállásban dolgozott a polgármesterek jogállásáról szóló tv. szerinti legalacsonyabb fizetésért és költségtérítésért.    Az önkormányzat gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott volt, az önkormányzati vagyon az elmúlt négy évben tovább gyarapodott. A hivatali, közigazgatási munka szakmai és dologi feltételei biztosítottak a Lovassal közösen működtetett körjegyzőséggel.

   Az elmúlt években több mint 40 millió Ft pályázati támogatást tudtunk felhasználni, ezzel és lakossági hozzájárulással több mint 120 millió Ft értékben valósulhattak meg beruházások a településen. Megszépült a Fő tér, a harangláb. Megújult Fő utca és a Szent József ház, ahol méltó elhelyezést kapott a könyvtár és a teleház és a fiatalok részére klubhelyiséget is kialakítottunk. A vendégház külső felújításával és a tetőtér beépítésével nemcsak egy szép, a környezethez és a Balaton-felvidéki építészeti hagyományokhoz illeszkedő épület gazdagítja a falut, hanem komoly bevételi forrást is jelent az önkormányzatnak. A szőlőhegyen a vízvezeték építése után az ingatlantulajdonosok anyagi áldozatvállalásával új aszfaltréteget kapott a Rizling, a Nagyhegyi és a Pincesor út. Hosszú évek tervezése után korszerű, világítással ellátott műfüves focipályát építettünk. A Paloznak Jövőjéért Közalapítvánnyal karöltve új, korszerű játszóteret építettünk sok-sok önkéntes munkával a szülők és nagyszülők segítségével, melyet örömmel vettek birtokba és használnak a gyerekek. A Paloznaki Civil Egyesület segített a közterületek szépítésében, a Fő tér zöldterületének kialakításában parkosításban.

   Jó kapcsolatot ápolunk valamennyi Paloznakon működő civil szervezettel, az egyházakkal. Egymást segítve és kiegészítve biztosítjuk a feladatellátást, a közösségi épületek fenntartását, a  rendezvények, ünnepségek megtartását.

   Azokat az önkormányzati feladatokat, amiket saját erőből nem tudunk gazdaságosan, jó színvonalon ellátni, különböző társulások, megállapodások, alapján biztosítjuk. A Csopaki Önkormányzattal együttműködve biztosítjuk az alapfokú oktatást, az óvoda iskola fenntartását. Közös az alap egészségügyi ellátórendszer, a háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, az ügyeletet pedig a Balatonfüredi Kistérségi Társulás biztosítja. Szintén ez a társulás látja el a körjegyzőség belső ellenőri feladatait, a szociális és családgondozást, a gyermekjóléti szolgálatot valamint a könyvtári feladatellátást, sok más apró ám rendszeresen jelentkező más feladattal együtt. Négy településsel, Lovassal Balatonakalival és Balatonudvarival közösen létrehoztuk az Észak-Balatoni Főépítészi Társulást, hogy szakmai kontrolt gyakorolhassunk a településrendezési tervek kialakítása, alkalmazása és az építkezések felett. Részt veszünk a Balatoni Szövetség és más önkormányzati érdekképviseleti szervek munkájában. Több éven át tagja voltunk a Balaton Riviera Turisztikai Egyesületnek, azonban 2010-ben kilépett az önkormányzat az egyesületből a Balatonfüredi Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást.

   Jelenleg a következő ciklusra áthúzódó beruházása nincs az önkormányzatnak. A Tájház kiállításának újrarendezésére, múzeumpedagógiai program kidolgozására, tárgyrestaurálásra, kiadványra 1 millió forint értékű támogatást nyertünk el a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve, melyet 2011 márciusáig kell megvalósítani. A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat kapcsán 125.000 Ft kötelezettségvállalása van az önkormányzatnak 2010 második félévére.

   A sportpálya építésére 15 millió, az új falugondnoki busz beszerzésére 5,5 millió Ft hitelt vett fel az önkormányzat, mely hitelállomány jelenleg összesen 14,5 millió Ft, ez 2013-ig évente kb. 4 millió, 2013-tól  2016-ig 1,9 millió Ft törlesztést jelent. Az önkormányzat számláján (2010.08.30) több mint 5 millió Ft áll rendelkezésre.

   A mellékletekben a 2006 és 2010 évi mérlegeket tesszük közzé, melyből számszerűen is kiderül az előző ciklus vagyongazdálkodása, valamint a 2010 félévi mérleget, mely a jelenlegi vagyoni helyzetet tükrözi.

 

2006. éves mérleg
2010. évi mérleg (06.30.)
2010. évi pénzforgalmi jelentés (06. 30.)

 

 

 • Focizzatok nálunk!

  Ha nem találtatok helyet, kiszorultatok valahonnan, és villanyfényben műfüvön akartok focizni,
  várjuk jelentkezéseteket!

  RÉSZLETEK

  Ez a pálya télen-nyáron, működik!

 • Paloznaki Tekergo

   

  Bicikli utak

  5403

  Elérhetőségek

  Paloznak, Fő út 10.
  8229
  E-mail:

  Hírlevél  HTML formátum?

  Joomla Extensions powered by Joobi

  Térkép...

  Paloznaki videók

  kalvaria_1
   

  VIDEÓK