Üdvözöljük Paloznak honlapján

Hild-díjas falu a Balaton partján!

A Balaton-felvidék hagyományos faluképének megőrzéséért Paloznak 1998-ban Hild-díjat kapott.

 

Paloznak település

Legfrissebb hírei

Az 5 legfrissebb hír látható itt. A régebbi hírek olvasásához kérem kattintson ide.

Pohárköszöntő

" A Paloznaki Önkormányzat szeretettel vár minden kedves pal..."

Read More

Orvosi rendelés

"Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018 január 1-től a Csopak ..."

Read More

Búcsúzunk Fábián Julitól

"A szombaton, 37 éves korában elhunyt kiváló énekesnő, Fábián..."

Read More

Adventi hangverseny

"A Paloznaki Kórus tisztelettel és szeretettel vár mindenkit&..."

Read More

Karácsonyi misék

"  KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK és SZENTMISÉK RENDJE Palozna..."

Read More

A testületi ülésr?l jelentjük...
Újabb 5 millió forint a Szent József Házra

A napirendi pontok el?tt Czeglédy Ákos polgármester ismertette a jelenlév?kkel az elmúlt hetek történéseit. Sajnálatos módon az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenl?ségi Minisztériumnál a játszótérre és a sportpályára való pályázat forráshiány miatt el lett utasítva. Jó hír viszont, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 5 millió forinttal támogatja a Szent József Ház rekonstrukcióját.
A Pince sori vízvezeték építésével kapcsolatosan a Tájház udvarán a tulajdonosokkal egy megbeszélés történt, melyben a Korr Kft 21 millió 600 ezer forintos árajánlatát fogadták el az érintettek. A Korr Kft mellett többek között az szólt, hogy nyolc év garanciát vállalnak a beruházás után, nem dolgoznak alvállalkozókkal és egyb?l megkezdik a munkálatokat. A negyven tulajdonos fél-fél millió forinttal járul hozzá a felmerül? költségekhez. A munkák kezdetét és végét az önkormányzat táblákkal fogja jelölni.
A Hajódi telkek mentén az érintett tulajdonosok jelképesen 1 Ft-ért ajándékozták oda az önkormányzatnak azokat a területeket, ahol a jöv?beni út húzódik. A polgármester tájékoztatást adott arról is, hogy felmerült a szociális kistérségi ellátás több önkormányzatnál. Az id?skori jelz?rendszer alanyi jogon járna 2007-t?l, de mindez 10 ezer f?t?l érvényesülne. Éppen ezért lenne célszer?, ha a kistérségi társulás ebben is összefogna. Mindez el?reláthatólag pénzbe nem kerülne az önkormányzatnak, mert normatív támogatásként meg lehetne kapni. A testület elkötelezettség nélkül jóváhagyta azt, hogy Paloznak is csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez.
Tóth Gáborné jegyz?asszony ismertette a gyermekjóléti szolgálat elmúlt évr?l szóló beszámolóját, melyet a falu vezet?sége egyhangúlag elfogadott.
Az utóbbi hónapokban több sikeres pályázatot nyert meg Paloznak, ennek betudhatóan a felmerül? önrész költségek csökkentek, melyet jóvá is hagyott az önkormányzat. Ezek szerint a Szent József Háznál valamivel több mint 26 millió forintot, a vendégház felújítására mintegy 400 ezer forintot, míg a Tájház színpadának korszer?sítésére 180 ezer forint önrészt biztosít az önkormányzat.
Wrhovina Rezs? képvisel? javasolta, hogy Csopak-Paloznak-Lovas között a nem belterületi útszakaszra 60 km-es sebességkorlátozást tegyenek ki az érintett önkormányzatok, hogy ezzel is csökkentsék a gyorshajtók számát. Czeglédy Ákos polgármester levelet ír az érintett testületeknek, hogy ?k mindezt hogyan látják és ezek után veszik fel a kapcsolatot a KPM-el. Szendi Péter képvisel? felhívta a testület figyelmét arra, hogy még mindig nagyon sok elhanyagolt terület van Paloznakon, ezért kéri a hivatalt, hogy az érintett tulajdonosokra vessék ki a telekadót. Továbbá kérelmezi, hogy a csendrendeletet lehet?ség szerint próbálják betartatni a faluban.
Szendi Péter

Az önkormányzati választásokról....

A 2006. október 1-re kiírt települési önkormányzati képvisel?k, polgármesterek és megyei közgy?lési tagok választásával kapcsolatban tájékoztatom Paloznak község választópolgárait néhány fontos tudnivalóról. Településünkön a helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint - mivel a község lélekszáma 600 alatt van - 5 f? képvisel?t és polgármestert kell választani, a már ismert kislistás választási rendszerben. Képvisel? és polgármester jelöltet a választópolgárok számára az értesítéssel egyidej?leg már rendelkezésre bocsátott ajánlószelvények kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történ? átadásával lehet. Képvisel?jelölt az lesz aki a választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Paloznak községben legalább 4 érvényes (sárga szín?) ajánlás szükséges a képvisel? jelöltséghez. Polgármester esetében a választópolgárok legalább 3 %-ának ajánlása szükséges. Eszerint legalább 11 érvényes (rózsaszín?) ajánlás szükséges a polgármester jelöltséghez. Jelöltet ajánlani és jelöltet bejelenteni 2006. szeptember 8-án (péntek) 16 óráig lehet! A megyei közgy?lés tagjait listán választják, listát pártok társadalmi szervezetek állíthatnak. Listát ajánlani a fehér szín? ajánlószelvény kitöltésével és a listát állító jelöl? szervezet képvisel?jének vagy megbízottjának történ? átadásával lehet. Kérjük, hogy az ajánlószelvényt pontosan szíveskedjenek kitölteni! Alapszabályként szavazni a lakóhelyen lehet. Az a választópolgár, aki lakóhelyén túl tartózkodási hellyel is rendelkezik, lakóhelyén vagy igazolás alapján tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást a helyi Választási Irodában (Lovas-Paloznak Községek Körjegyz?sége) lehet kérni személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én (péntek) 16 óráig, ajánlott levélben úgy lehet, hogy az szeptember 26-ig megérkezzen a Választási Irodához. Választási kampányt folytatni 2006. szeptember 30-án 0.00 órától október 1-én 19.00 óráig tilos! A szavazás 2006. október 1-én reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart a már megszokott helyen, a Faluház tet?téri nagytermében. Kérjük, hogy a szavazásra a személyazonosításra alkalmas okmányt vinni szíveskedjenek. Minden ajánlással, szavazással és egyéb a választással kapcsolatos kérdéssel kérem forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához.
Tóth Gáborné körjegyz?, Választási Iroda Vezet?

A Paloznaki Kórus és tartalékosainak Korond-Pálpataki látogatása

I. részA szokásos, évente megrendezésre kerül? Korondi testvértelepülési kirándulás este 10 órára meghirdetett indulására egyedül Czeglédy Ákos polgármester úr érkezett meg pontosan feleségével és Cókáné Évivel - igaz ?k csak búcsúztatni akarták a csapatot. A "csapat" laza fél órás késéssel elindult a hosszú útra egy profi erdélyi magyar sof?rrel, Leventével, aki rászolgált a megel?legezett bizalomra - kiváló ismer?jeként az útnak, az út menti "pihen?2 helyeknek és az anekdotáknak.
A kórus már az utazás elején - még éjszaka - beénekelte a Volkswagen buszt - a sof?r nagy örömére - majd ki-ki vérmérsékletéhez képest nagy kártyacsatába keveredett, vagy a pihentet? alvást próbálta választani, amely egészen a határra érkezésig tartott, ahol a határ?rök és vámosok ébresztették a csapatot, alaposan a "szemünkbe" nézve.
Átlépve a határt a "szükségszer?" megállóhelyek a benzinkutakra korlátozódtak. Majd pihen?t tartottunk Kolozsváron, rövid városnézésre, ahol megnéztük Mátyás király szül?házát, amely ma egyetemi oktatóközpont, hangulatos bels? kerttel - egy falat történelem. Marosvásárhely után kés? délután megérkeztünk Korondra, majd a 7 km-re lev? Pálpatakára, egy zegzugos, köves erdei úton. Ez egy csodálatos környezetben, hegyek völgyek között elhelyezked? kis falu, ahol a házak egymástól 500 - 1000 méterre helyezkednek el, tipikus tanyai életet élnek az itt él? magyar családok, akik saját iskolát építettek fel a település központjában.
Nagy szeretettel és házi pálinkával fogadtak bennünket, énekszóval és házi áldással köszöntöttük egymást, majd el?kerültek az elmúlt évi események, az esti búcsú után mindenki ment a "saját családjával" pihenni. A tanyák elég messze vannak egymástól - tehenekkel, juhokkal, lovakkal- , de az érintetlen természet közepén a telefóniának köszönhet?en meg volt a napi kapcsolat mindenkivel.
A háziak kitettek magukért, a napi fert?tlenítéssel (házi pálinka) kezd?d? reggelikt?l kezdve fenséges étkezésekben volt részünk. A frissen fejt tehéntej, sajt, sonka, és az elmaradhatatlan "mics", a jellegzetes ízesítés?, roston sütött "fasírt roló".
Másnap délel?tt az iskolához közeli katolikus templomba mentünk, a Péter-Pál napi Búcsú alkalmából. A templom természetesen fából épült, és gazdagon díszített, faragott oltárképpel, a székely színvilágra jellemz? piros hímzett terít?kkel. A harangszóra zsúfolásig megtelt a hívekkel, ilyenkor a családok távolra szakadt (pl. Magyarország) tagjai is hazalátogatnak. Az ünnepre sok vendégpap érkezett, nagyon emberközeli szentmisét tartottak.
Este megkezd?dtek a falunapi mulatságok, az id?járás azonban nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, és eláztatta az iskolakertet. A hangulatot azonban nem befolyásolta, a kultúrházban hajnalig volt zene, s megjelentek a táncparkett ördögei, mind a helyiek, mind a vendégek fáradtra táncolták magukat. A következ? nap a kirándulások napja volt. A csapat egy része délel?tt meglátogatta a Korond melletti Parajdon kialakított sóbányát, amelyet léguti megbetegedések kezelésére javasolnak els?sorban. A hatalmas, 25 méter belmagasságú föd alatti sóbánya termekben játszóparkot alakítottak ki a gyermekcsoportok részére, só homokozóval, ping-pong, tollaslabda, hintaparkkal, fából készült kápolnával, és az egész sóbánya történetét bemutató kiállítással.
A "F? csapás" azonban kora délután a Pálpataka feletti erd?be tett kirándulás volt. Természetesen szomszédos birtokokon, szántókon keresztül, a legrövidebb út az egyenes jelszavával, el?ször traktoron, majd gyalogosan közelítette a csapat az úti célját.
Itt történt az els? "félrelépés", Verrasztóné Panni egy birtokokat elválasztó fakerítést próbált megmászni - lerövidítve az utat -, de az alattomosan korhadt fa nem bírta a terhelést, , és Teleházunk kiváló vezet?je egy pillanatra elt?nt az elefántf?ben. Csapatunk kiváló f?állatorvosa - Leitold Józsi és a helyi falufelel?s (képvisel?) azonnal életmentést hajtottak végre, és egyesült er?vel kiemelték a fájdalmas arccal feltápászkodó Pannit, akinek bokája öklömnyire megduzzadt - mint kés?bb kiderült bokatörést szenvedett, a mentés körülményeit a velünk együtt utazó "PAPARADZZIK" azonnal megörökítették, melyet szívesen közreadunk az érdekl?d?knek.
A nap természetesen még nem fejez?dött be - a szerencsétlenségek órája még folytatódott. Az erd? szélén letáboroztunk, és kis réti focira gy?ltünk össze a helyiekkel. Focicsapatunk kiválósága, az aranyérmes borosgazda Bartl Csaba senkit?l sem zavartatva, behátrált egy bozótosba - állítása szerint egy felé küldött labda reményében - és dobott egy hátast, a sérült térdét egy kiálló sziklába verve. A göröngyös talajon kicsikkant még két focista bokája, a sérültek a tölgyfa alatt heverészve "nyalogatták sebeiket".
A délután már a réten heverészve találta a kimerült csapatot és ekkor jött a felment? sereg, akik egy bens?séges ünnep reményében érkeztek meg egy hatalmas és emeletes tortával a kezükben felköszönteni a mit sem sejt? születésnapos kóristalányt, Zitát. Rajta kívül mindenki tudott a köszöntésr?l, jó volt látni a szemekben megjelen? örömkönnyeket, a "helyiek és a mieink" közös ünneplését. Amint elfogyasztottuk a flekkent és a mics falatkákat ismételten megérkezett az égi áldás. A lányokat a legközelebbi tanyára menekítették autóval, az erd?ben rekedt fiúk pedig praktikusan beálltak a leglombosabb fa alá, és énekléssel próbálták elhajtani az es?t, majd traktorral igyekeztek az asszonyok után.
folyt. köv.
Fodor Lajos

A Szociális Bizottság beszámolója

Mint minden évben, úgy idén is számot adunk a Szociális Bizottság fél éves munkájáról. Sajnálatos módon ebben az évben sem tudtunk emelni a beiskolázási segélyeken, pedig Paloznakra mindig is jellemz? volt, hogy évente ha csak 1000 Ft-al is, de növelte az óvodások, általános iskolások és középiskolások támogatási összegét. Az, hogy idén sem emeltünk, mindaz a kormányunk különféle reformprogramjainak is betudható. Sajnos mi az elmúlt két évben nem mondhatjuk el azt, hogy "belehúztunk"...

 

Tervezett

Tényleges

 

 

 

Rendszeres szociális segély:

433.000 Ft

63.210 Ft

Lakásfenntartási támogatás:

251.000 Ft

118.320 Ft

Ápolási díj:

248.000 Ft

0 Ft

Átmeneti segély (pénzbeli):

350.000 Ft

180.000 Ft

Temetési segély (pénzbeli):

250.000 Ft

229.469 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

50.000 Ft

0 Ft

Egyéb rászorultságtól függ? ellátás:

2.250.000 Ft

332.795 Ft

Átmeneti segély (természetben nyújtott):

200.000 Ft

64.500 Ft

Közgyógyellátás:

252.000 Ft

193.500 Ft

Összesen:

4.284.000 Ft

1.181.794 Ft


(Természetesen ebben a táblázatban még nem szerepel a beiskolázási segély, melyr?l néhány héttel ezel?tt döntött a Szociális Bizottság).
Szendi Péter, elnök
Szociális Bizottság

Jó tudni!

  • A Paloznaki Pajtamozi szerdánként este fél 9-kor várja az érdekl?d?ket a filmklub vetítésein a Tájház udvarán a kocsiszín alatt.Kézm?ves foglakozásokon ismerkedhetnek a látogatók a régi népi mesterségekkel szept. 3-ig szombat- vasárnap délel?tt 10 -13 óra között a Tájház udvarán. A foglalkozásokat a Szegedi Napsugaras Népm?vészeti Egyesület tagjai vezetik.Augusztus 19-én szombaton 17 órakor lesz Potyondi János grafikai kiállításának megnyitója, a kiállítást az érdekl?d?k szept. 3-ig tekinthetik meg.
  • Aug. 20-án, vasárnap 20 órakor ünnepi orgonahangverseny lesz a paloznaki katolikus templomban. A rendezvényekre a belépés díjtalan!

Szerk.

Hobby m?vészek

Az önkormányzat várja azoknak a paloznakiaknak a jelentkezését, akik a Falunapok alkalmával megrendezésre kerül? kiállításon bemutatnák alkotásaikat, melyeket hobby szinten, bármely m?vészeti ágban készítenek. Várjuk a szomszédok, barátok ajánlásait is! Jelentkezni lehet szept. 10-ig Czeglédy Ákos polgármesternél, ill. Verrasztóné Panninál a Teleházban.
Szerk.

"A bor jókedvre derít"

A Csopak Környéki Borút Egyesület a Balaton-felvidék öt települése (Alsóörs, Csopak, Fels?örs, Lovas és Paloznak) sz?l?m?veléssel, borkészítéssel és vendéglátással foglalkozó egységeket képvisel.
A Balaton-felvidék legszebb részén elterül? sz?l?ültetvények borait kóstolhatják a vendégek. A borkóstolás mellett kellemes és szép környezetben lehet kirándulni a környez? erd?kben és az alsóörsi Cseri kilátóról a Balaton-felvidék felejthetetlen élményt nyújt az idelátogatóknak. A tájházak és a régi templomok látványossága megragadja a vendégeket. Az egyesület non-profit jelleg? tevékenységet folytat és ennek keretében szervezi programjait.
Jelent?sebb programok:

  • álarcos borfarsang, borfelismer? versennyelbormajális mindig más településenbortúra szervezés?szi programajánlat, a szüreten való részvételszüreti felvonulás zenekarokkal, táncegyüttesekkel, lovon, lovas kocsin a borút menti megállókon borkóstolássalMárton napi új borkóstolásBor-karácsony - karácsonyt követ? napokon a borút mentén más-más pincében, vadétek, disznótoros vacsorák mellett lehet kóstolni a finom tüzes borokat
  • forralt borverseny - az új év indításaként az els? hét szombatján a boros gazdák forralt bor f?z?versenyen vesznek részt

A Borút Egyesület vezet?sége

PALOZNAKI FALUNAPOK 2006

Hagyományosan szeptember utolsó hétvégéjén, szept. 22-24. között kerül megrendezésre az önkormányzat szervezésében a Falunapok szüreti mulatságokkal, melynek megszervezéséhez, lebonyolításához szívesen fogadja az önkormányzat a helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatását, hogy minél színvonalasabb, gazdagabb programsorozat várja a paloznakiakat, nyaralótulajdonosokat, az idelátogató vendégeket.
(Tombolatárgyakat is szívesen fogadunk a szombat esti utcabálra, melynek bevételével a hagyományoknak megfelel?en az erdélyi testvértelepülésünk általános iskoláját támogatjuk.)
A felajánlásokkal Czeglédy Ákos polgármestert keressék a polgármesteri hivatalban.
Szerk.

Ajándék

A Paloznaki Civil Egyesület céljai között szerepel, hogy tevékenységével segítse arra rászoruló diákok tanulmányait, ill. a szabadid? hasznos eltöltését.
Ennek megfelel?en az erdélyi testvértelepülésen tett látogatás során (kórus utazása Pálpatakára, a Falunapokra június végén) a helyi iskolai vezetéssel egyeztetve Papp Annamária 7. osztályos tanuló részére 10.000 Ft támogatást nyújtott át.
Az egyesület a vezet?ség döntése alapján Kovács Annamáriának adományozott egy újszer? állapotban lév? montenbike kerékpárt, melyet Bártfai István ajánlott fel az egyesület részére.
A támogatások reméljük segítik a fiatalokat, jó egészséget kívánunk hozzá.
Dr. Leitold József, a Paloznaki Civil Egyesület elnöke

A hardvert eladták, de a szoftver megmaradt

Kuti Csabával a Veszprém Megyei Közgy?lés elnökével az országgy?lés döntése el?tt beszélgettem a megyeházán. Mint ismeretes kormányzati oldalról szerették volna azt elérni, hogy a megyei önkormányzatokat néhány éven belül megszüntetnék és helyettük a régiók vennék át a szerepet. Mindezt az ellenzék, ahogy az várható volt, leszavazta.

  • A kormánynak van egy véleménye, egy szándéka, hogy milyen irányban kellene módosítani az alkotmányt, de a magyar jogszabályok azt mondják, hogy Magyarország tizenkilenc megyéb?l és a f?városból áll. Nyilvánvaló, hogy kétharmados törvénnyel lehet alkotmányt módosítani. A politikai vitákból egyértelm?en látszik, hogy az ellenzék nem szavazza meg ezt a fajta kormányzati kezdeményezést. Tehát az a terv, amit a kormány jelzett, - hogy három év alatt szeretnék a megyét átállítani régióra - nem következik be. Veszprém megye valóban ezer éves közigazgatási egységet képvisel, mely az 1700-as évekt?l fokozatosan fejl?dött. A struktúra egy jól kialakult rendszert képvisel, ami 5 ezer négyzetkilométernél nem nagyobb. Véleményem szerint nem bölcs döntés az, ha ilyen rövid id? alatt kívánjuk átszervezni a már jól bevált dolgokat. Jó példa erre Franciaország, amely ugyanolyan megyerendszerben élt, mint Magyarország. Nekik több mint negyven év kellett ahhoz, hogy a mintegy 100 megyét régiókba olvassza. ?k még mindig azt mondják, hogy egy kicsit hamar jöttek létre a régiók. Aki tudja, hogy a megyei önkormányzat milyen feladatokat koordinál, az azt is tudja, hogy a megyei önkormányzat által ellátott feladatokban nincsen semmi feleslegesség. A különféle intézkedések egy régiós struktúrából sokkal nehezebben intézhet?ek el. Tehát összefoglalva az átszervezést nagyon okosan, hozzáért? módon, az új kompetencia megteremtésével kell biztosítani. Tavaly adta el a Veszprém Megyei Önkormányzat a tulajdonában lév? Balatontourist részvényeket. A valamivel több mint négymilliárd forintot milyen célra kívánják felhasználni?A szerz?désben olyan megállapodást kötöttünk, hogy négy év alatt kell a négy milliárd 160 millió forintos vételárat az új tulajdonosnak kifizetnie. A megyei önkormányzat vagyonának legnagyobb része, az a negyvenhét intézményi hálózat, melyet évek óta fenntart. Az épületek állapota nagyon sok sebb?l vérzik, hiszen hosszú évek óta nem tudtuk ezeket a szükséges karbantartásokat elvégezni. Így a bevétel egy részét az épületállomány fejlesztésére szeretnénk szánni. A fennmaradó pénzösszeget pedig olyan megye politikai célokra kívánjuk felhasználni, amely a megyében él? emberek életmin?ségét javítják. Ennek betudhatóan 150 millió forinttal támogattuk a megyei ment?szolgálat korszer?sítését, így büszkén említhetem, hogy az országban ez a szervezet lesz az els?, mely a tizenöt perces elérést biztosítja. Ugyanilyen alapelvet szolgál az egyetem pápai fejlesztése, melyhez 100 millió forinttal járultunk hozzá. Ugyanakkor a katasztrófavédelmet is támogatjuk, mely szintén a megyében él? emberek érdekeit képviselik. Természetesen támogatjuk az önkormányzatok azon törekvéseit is, melyek a megye arculatát javítják. Gondolok itt különféle fejlesztésekre, els? helyen kiemelve a turizmust. Tavaly a m?köd? vagyonunk hardverjét ugyan kivontuk a megyei tulajdonból, de a szoftver az változatlanul megmaradt. Elnök úr, ha jól tudom Ön most szabadságon van, de mégis a sajtó rendelkezésére állt. Nehezen tud elszabadulni a munkahelyét?l?
  • Megmondom ?szintén a mostani beszélgetésre azért tudtam id?t szakítani, mert egy japán delegáció van nálunk. Én a nemzetközi kapcsolatok kiépítését nagyon fontosnak tartom. Ez a japán kapcsolat már eddig is hozott kézzelfogható eredményeket és remény van arra, hogy mindez a jöv?ben is így lesz.

Szendi Péter

Új munkatársa van a Riviéra Egyesületnek

Tavaly alakult meg a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület - Alsóörs, Csopak, Fels?örs, Lovas és Paloznak támogatásával. Az elmúlt hetekben változások történtek a szervezet életében. Az eddigi munkatárs Gubiczáné Istványi Mária ugyanis lemondott. Az ? munkáját Keresztes Éva vette át, aki az elmúlt évtizedekben aktívan dolgozott az idegenforgalomban.- A 80-as évek közepén kerültem egy Balaton parti oktatási intézménybe, amely pár év után színvonalas, háromcsillagos szállodává n?tte ki magát. Itt nyílt lehet?ségem megismerkedni az idegenforgalommal, amelyet mára már elhivatottságnak tekintek. Munkám során a szálloda értékesítési menedzsereként mindig is igyekeztem a Balaton szépségeit, a térség értékeit és jó hírnevét a vendégek körében népszer?síteni.
- Milyenek az els? benyomásai a mikrórégió tekintetében?

  • Váratlanul ért és nagy örömömre szolgált, hogy Mayer Gyula elnök úr (Mayer Gyula továbbra is az elnöke az egyesületnek, bár voltak arra utaló jelek, hogy ? is beadja a lemondását szerk.) felkérésére ma már az öt település - Alsóörs, Csopak, Fels?örs, Lovas és Paloznak vállalkozóit, szolgáltatóit tömörít? Balaton Riviera Turisztikai Egyesület menedzsereként dolgozhatok. A helyiek szeretettel fogadtak, els? pillanattól kezdve érzem és látom, hogy tele vannak jobbnál-jobb ötletekkel, tenni akarással. Els?dleges feladatom, hogy aktív munkával naprakészen koordináljam, széles körben népszer?sítsem a szervezet tagjainak irigylésre méltó szállás, gasztronómiai, és kulturális programkínálatát. Együttes munkával nem lesz nehéz közös sikereket elérni, hiszen a szükséges technikai és egyéb feltételeket a települések önkormányzatai biztosítják.Az elmúlt hónapok során mi minden történt a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület életében?Elkészült a szervezet igényes kiadványa három nyelven, amely a települések nevezetességeit és történetét mutatja be. Az éves programfüzet, gazdag programkínálattal, szintén népszer? a vendégeink körében. Jelenleg már aktív és m?ködik a weboldal, (www.balatonriviera.hu) amelyen a tagság vállalkozásai megtekinthet?ek. Folyamatban van az öt község nevezetességeit és értékeit bemutató térkép, mely reményeim szerint hasonlóan közkedvelt lesz, mint az el?z? két kiadványunk.Mi mindent szeretne megvalósítani az elkövetkezend? hónapokban?
  • Terveim között szerepel a tagság, valamint a térség turisztikai és egyéb lehet?ségeinek hatékonyabb népszer?sítése belföldön és külföldön egyaránt. Szeretném, ha a taglétszám növekedne, és reményeim szerint potenciális támogatókat is sikerül megnyerni magunknak. A környéken számos látnivaló és borpince kínál feledhetetlen szórakozást, a települések pedig különböz? programajánlatokkal várják valamennyi korosztályt. Lesznek gyermekprogramok, ügyességi játékok, folklór, könny? és komolyzenei koncertek, táncm?sorok, hangversenyek, f?z?versenyek, színházi el?adások, borhetek. Akinek felkeltettük az érdekl?dését az éves programok iránt, annak javaslom, hogy tekintse meg a weboldalunkat.

Szendi Péter

PACI hírek:
"A zene világa kézm?ves szemmel"

Ez volt a mottója annak a kiállításnak, melyet a Vajdahunyad Várban és egy kés?bbi id?pontban a Keszthelyi Festetics Kastély Kocsi Múzeumában lehet megtekinteni.
Ezekre a kiállításokra készült egész télen a Paloznaki Hímz?kör. Most egy Székelyszenterzsébeti szobabels?t készítettünk.
Nagy volt az örömünk, amikor megtudtuk, hogy díjazottak lettünk. Az eredményhirdetés és díjátadás július 24-én 14 órakor volt a Mez?gazdasági Múzeum konferenciatermében.
Sajnos csak ketten Puskáné Irénkével vettünk részt a rendezvényen.
Megyénket többen is képviseltük: B. Dobos Teréz szöv? Olaszfaluból, Karli Andrásné f?fonó Veszprémb?l, és Ajkáról Marschek Zoltánné üvegm?ves.
A köszönt?k elhangzása után egy heged?m?vész Molnár Sándor k?faragó carrarai fehér márványból készített heged?jét szólaltatta meg.
Mi Veszprém Megye különdíját kaptuk, oklevelet, kristályvázát, és 30.000 Ft-ot.
Nagyon örültünk, érdemes volt ennyit dolgozni.
Nagy Mihályné

Égi Napunk egy napja

Aranypajzsáról kél a Nap
lábujjhegyen hozza ?t a hajnal,
oly finoman, hogy ne hulljon a harmat.

Aranyhidat épít a tóra
keletr?l indul és úgy jön nyugatra,
mint hídépít? mérnök pontos összhangban.

Hídépít? aranyló sugara,
kecsesen, könnyen fut a habokban,
megmártózva és sugarát tisztítva.

Majd szétterül erd?n és mez?n,
szell?vel játszadozik a dombtet?n,
nem sokára fent van a hegy ormán.

Játszi könnyedén fut a fák lombján,
ott látja a madarak fészkét,
mókusnak odúját, a vad rejtekét.

Már fent jár a lég magas fokán,
Sugara szinte éget, vibrál a határ!
Láss csudát! - feje tetején a világ, nézd ott a délibáb!

Mily móka? Mily kacagás? - félre a b?vészruhát!
Utoljára tesz meg egy csodát,
nyári zápor után, az ég aljára fest szivárványt.

Délután még szórja sugarát,
izzadság cseppet varázsol sokak homlokán.
Tudja és látja, hogy nehéz a földi élet.

Fényl? koronájával kápráztat minket,
még játszani szeretne, futkosva, nevetve!
De az Alkony a fülébe súgja: Gyere vár az Este!

De el?tte Óceán vizében fürdik,
ébreszt?t fúj, és Amerikába világít.
Holnap fogja látni Európát megint!

Európa látja majd fényét, és érzi melegét,
mely élteti a Földet..
Aranypajzsoddal oltalmazz minket!
Keller József

GULYÁS PARTI

Szeptember 15-én, pénteken17 órakor SZEZONZÁRÓ GULYÁS PARTI- ra várja vendégeit a PAPA BOROZÓJA (Paloznak, Tódi u.) A jótékonysági rendezvényen az ételjegy megvásárlásával a "Paloznak Jöv?jéért" Közalapítványt támogatja!
Szerk.

Videók

   - Paloznak -   - Virágos Magyarország -     &nbs...

PALOZNAK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Balaton-felvidéki-, és Bakony-vidéki (dunántúli) hímzőkultúra Adatlap Hampasz-kút    Adat...

Paloznaki Tekergo

 

Bicikli utak

5403

Elérhetőségek

Paloznak, Fő út 10.
8229
E-mail:

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Térkép...

Paloznaki videók

kalvaria_1
 

VIDEÓK