Hild díjas falu a Balaton partján
Hild emlékérem:

Paloznak a Balaton-felvidék hagyományos faluképének megőrzéséért 1998-ban Hild Emlékérmet kapott. Az emléktáblát 2003. szeptemberében avatták fel a Milleniumi Parkban


hild
templom 3 haranglab
Hild emléktábla Rk. templom Harangláb

Rk. templom: A falu központjában emelkedő dombon áll a település első kőépítménye a templom. Bár 1352-ben írnak róla először, valószínűleg már a X-XI: században állott a jelenlegi templom helyén valamiféle fából ácsolt kápolna, melynek helyére a XI: sz-ban kőtemplomot építettek és Szt. András tiszteletére szentelték. A román kori XI-XIII. sz i templom fele volt a jelenkorinak A félköríves alaprajzú szentély talán már az építésekor boltozva volt, de a mainál rövidebb templomhajó boltozat nélküli sík és fából ácsolt menyezettel rendelkezett a középkorban. A román kori részleteket a templom mai hajójának déli oldalán ablakok, bejárati kapuk jelzik. A templomhajó nyugati fele az új, a gótika jeleit magán viselő csúcsíves záródású másik déli irányba nyíló oldalkapuval, valamint a kapu felett vörös homokkőből készült keretes, csúcsíves lőrésablakkal már egy későbbi XIII. XIV. századra utaló bővítés jele. Mint mindenütt, itt is a templom köré temetkeztek a lakosok. A templomot és temetőt egykor fal övezte, 1783-ban még állt azóta nyomaiban látható. A sírkövek egy részét később befalazták, közülük a legkorábbi, kereszttel díszített, hatalmas vörös homokkő a középkori bővítés során lett a templom délnyugati sarokköve. A jelenlegi torony egy még későbbi építmény. A templom a XVIII. sz. végén nyerte el mai formáját. Ekkor épült át, barokk stílusban a mellette lévő plébániaház is.

Ref. harangláb: (Fő u. 8) XIX. sz elején épült gúla alakú tetővel, félköríves ablakokkal a négy égtáj felé. Teteje fazsindely borítású.

Tájház: (Volt Diószegi ház, Fö u. 6.) A lakóház a XIX. sz elején épült. Első írásos adat 1815-ből való amikor a falusi elöljáróság a község adatait írja össze. Az összeírás "egy a partban lévő istálló"-ról tesz még említést. A szoba mestergerendájának felirata szerint 1888-ban készült, vagyis akkor újíttatott fel. A három osztatú lakóház szoba konyha kamra beosztású, a szoba hosszában ívelt tornác húzódik. A jelenleg szabadkéményes épület korábban minden bizonnyal füstös konyhás volt erre utal a tornácról nyíló, ma is meglévő szobai ajtónyílás.
A lakóház mai formáját az 1995-96-ban elvégzett felújítás illetve rekonstrukció során nyerte el. A házban kapott helyet a Tájház, aminek belső enteriőr kiállítása az XIX. sz második felének paraszti világát mutatja be. A kiállítást "A polgárosodás határán" a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság segítségével Schleicher Vera múzeológus rendezte.
 
48 as paloznak093 tajhazbelso
48-as emléktábla Tájház kívülről Tájház belülről
 

Millenniumi Park: (Zrínyi u.) 2000. Tavaszán készült Kovács Lajos (Pannonterv) tervei alapján.

Napóra: (Millenniumi Park) Thewrewk Aurél által megszerkesztett és Szabó László szobrászművész által formába öntött napóra egy római kori minta alapján készült és éppen a római út mellett áll.

Antall József emléktábla: (Polgármesteri Hivatal, F? u.10) A Faluházat avató Antall József miniszterelnök emlékét megörökítendő állította a község önkormányzata. A Faluház bejáratánál van elhelyezve.

48-as emléktábla: (Ady és Fő u. kereszteződésében) Paloznak Község Önkormányzata állítatta 1998 március 15-én a 48-as forradalom 150. évfordulóján.

 

napóra 1 varazsgomb
Napóra Varázsgömb 

 Varázsgömb:
(Rákóczi u.) Szabó László vöröstói szobrászművész alkotása. 2013.
 
 

Szt. Donát szobor: (Mázsa tér) A község lakóinak és nyaralóinak adakozásából állíttatott. Nagy András fafaragó, népi iparművész alkotása. Szentelése 2000. Pünkösd vasárnapján volt. A szobrot védő kápolnát Márffy István tervezte és kivitelezte. Szt. Donát a szőlő és a bor védőszentje.

Kálvária: (Tódi u.) 2000-ben a millennium emlékére Márffy István ötletéből, a katolikus egyház támogatásával gyűjtés indult, majd 14 család vállalta a stációk állításának költségét. A stációkat Márffy István tervezte és kivitelezte, a stációképeket Petrás Másia keramikusművész készítette. 2000 október 8-án Karl-Josef Raubert c. érsek pápai nuncius szentelte fel.

 

paloznak090 paloznak023 keresztut 1
Szt. Donát szobor Kálvária keresztút húsvétkor

Népi parasztházak:

Petőfi u. 6. A ház az 1700-asévek végén épült. Gazdái jómódú parasztok lehettek, hiszen a házhoz két gazdasági épület és pince is tartozott. Az épület a Balaton- felvidékre jellemző szoba, konyha, kamra osztatú volt. A szabadkéményes konyhában kemence és tűzhely is állt. A ház helyiségei előtt nyitott tornác húzódott, melyet az átalakítások során zárt folyosóvá alakítottak. Innen nyílnak ma a ház helyiségei.

Petőfi u. 7. A ház a XIX. sz. elején épült hagyományos szoba kamra konyha osztatú. A kilencvenes években korhűen felújították, belsejét modernizálták. Hagyományos elrendezése azonban nem változott. Védett műemlék.

Fő u. 9. 1884-ben épült többször átépítették, felújítása 1979-ben kezdődött. Az istálló helyén kibővítették újabb helyiséget csatolva a házhoz. A régi szabadkéményes konyha helyén szoba áll, a régi kamrát alakították konyhává. A tornácot a "régiek" befalazták ezt a 79-es felújításkor eredeti funkciójába állították vissza.

Fő u. 14. Az 1800-as években épült 2 szoba konyhás lakás. Többször átépítették A ház mellé (folytatásában) nyári konyha gazdasági épület épült.

Fő u. 16. Az 1800-as években épült "sárba" rakott kő épület.2 szoba konyha osztású. A konyha szabadkéményes. 1983-ban átépítették, majd 93-ban az újabb felújítás már az eredeti hagyományokat idézi. A házhoz tartozó pajta és istálló helyén ma már szobák állnak.

Mandula u. 9. Vincellérház, mely a Nagyhegyen lévő egyházi birtokhoz tartozott, ahol szőlőművelés folyt. Az épület alatt hatalmas pince, előtte présház áll. Hagyományos nádtetős épület de érdekes módon L alakban épült, talán a kedvező tájolás érdekében. A 30-as években felújították, ekkor készült az oszlopos tornác. Az 1960-as években műemlékké nyilvánították.

Hegyalja u. 2. Az 1800-as években épült házat teljes egészében régi formájában újítatta fel és őrizte meg a tulajdonos. A hagyományos berendezési tárgyakkal berendezett ház ma nyaralóként szolgál.

Kossuth u-i házak Többszöri átépítés után külsejükben még idézik a Balaton- felvidéki népi építészet hagyományait, bár legtöbbjük cseréptetős, belsőben teljesen átalakítva, modernizálva nyaralóként funkcionálnak.

 

paraszthaz 1 paloznak061 haz 1
Petőfi u. 7. Fő u. 9. Fő u. 14

"Pongrácz kastély" (Mandula u.) A ház valószínűleg az 1700-as évek második felében barokk stílusban épült. 1860-ban átépítették, bővítették. 1894-ben vásárolta meg Pongrácz Jenő koronaügyész. A szükséges javítást, átalakítást1927-ben végezték. Ekkor kapta az épület "mediterrán" stílusát. A ház képével 1930 táján paloznaki képeslap is készült. A háznak igen nagy méretű pincéje van, melyből rejtett csigalépcső vezet a felső lakószint falszekrénynek álcázott kis helyiségébe. A 2. világháború végén lakatlanul álló házat az oroszok kifosztották, az 50-es évek elején munkásszálló is volt. A Pongrácz örökösök az igen leromlott állapotú házat kénytelenek voltak eladni. Helyreállítását Márffy István a jelenlegi tulajdonos a 70-es években kezdte s napjainkig tart. A nagyház melletti un. "kis ház", -jelenleg házi kápolna,- Paloznak legrégibb épülete az 1600-as évek végéről való.

Dr. Antall József miniszterelnök mellszobra: (templomkert) A közadakozásból készült szobrot 2004. április 30-án avatták fel a templomkertben. Készítette Jószay Zsolt, szobrászművész, öntötte: Varga Imre szoboröntő mester.

 

 vincellerhaz kastely   antall
 vincellérház  kastély  Antall József szobor

 

Hősök Kútja: (Fő u.) Múltnak kútja, jövőnek forrása, tisztelgünk előttetek magyar hősök, kik 1000 éves történelmünk során életeteket áldoztátok édes hazánk védelméért, hitünk, függetlenségünk és szabadságunk megőrzéséért és kiváltképpen tisztelgünk Paloznak hősi halottjai előtt (Müller József, Nagy István, Turi József) Készítette a "Paloznak Jövőjéért" Közalapítvány 2002-ben.

Kossuth emléktábla (Kossuth u.) Kossuth Lajos emlékére állította születésének 200. évfordulóján Paloznak Község Önkormányzata 2002. szeptemberében.

Viráglány szobor: /Zrínyi u. 12/ Kurucz Károly alkotása a 2004-es alsóörsi kőfaragó táborban készült, szőlőlevelekkel, virágokkal körbefont női torzó.

 

viraglany1
Kossuth
hosokkutja
Viráglány szobor Kossuth emléktábla Hősök kútja

 

Meseközpont (Zrínyi u. 16.)

2010. szeptember 30-án, a Népmese napján nyílt meg Magyarországon a világ első Meseterápia Központja, mely a világot jobbítani akaró emberek nemes szándékából azzal a céllal jött létre, hogy egy komplex művészetterápiás modell keretében kapukat nyisson meg egy stabil, saját belső értékeken nyugvó, a szűkebb és tágabb környezettel is harmonikus kapcsolatot fenntartó élet kialakításához és a boldogság képességének elsajátításához.

 

mese mese 4
meseközpont meseközpont


 

 • Focizzatok nálunk!

  Ha nem találtatok helyet, kiszorultatok valahonnan, és villanyfényben műfüvön akartok focizni,
  várjuk jelentkezéseteket!

  RÉSZLETEK

  Ez a pálya télen-nyáron, működik!

 • Paloznaki Tekergo

   

  Bicikli utak

  5403

  Elérhetőségek

  Paloznak, Fő út 10.
  8229
  E-mail:

  Hírlevél  HTML formátum?

  Joomla Extensions powered by Joobi

  Térkép...

  Paloznaki videók

  kalvaria_1
   

  VIDEÓK