Kérése,kérdése van?

e-bridges e-universum
...a honlap működtetésével kapcsolatban
írjon nekünk!

Bejelentkezés

Iskolakezdési támogatás

iskola

A önkormányzat az óvodás, az általános iskolás és középiskolás paloznaki állandó lakos gyermek után iskolakezdési támogatást biztosít, a család jövedelmi viszonyaitól függően, amennyiben adótartozása nincs és életvitelszerűen Paloznakon él.

Tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként önkormányzati segély iránti kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó havi jövedelem megállapításához jövedelemigazolást, a tanulói jogviszonyt középfokú tanulmányok esetén az eredeti jogviszony igazolást. A támogatási kérelmet óvodai nevelésben részesülő gyermek, alapfokú oktatási intézményben tanulók, valamint középiskolások esetében az adott év szeptember 15-ig, kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalban, az alábbi feltételek fennállása esetén:

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000- Ft)

a)  óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében 5.000,- Ft

b) alapfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetében 7.000,- Ft

c) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán iskolarendszerű tanulmányokat folytató gyermek után pedig 15.000,- Ft összegű támogatás adható.

A határidő letelte után a támogatás nem igényelhető.