Kérése,kérdése van?

e-bridges e-universum
...a honlap működtetésével kapcsolatban
írjon nekünk!

Bejelentkezés

Zártkerti művelés alól kivonás

rendezes tervAz ingatlan tulajdonosa – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes.
 
 
A kérelmet – formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál kell benyújtania. A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
 
A művelésből való kivonás nem teszi lehetővé a beépítést, erre továbbra is a Balaton törvény és a helyi építési szabályzat előírásai vonatkoznak.
 
A beépítésre szánt területen (Hegyalja u. és a Mandula utca alatt egy teleksorral lévő területek) az ingatlantulajdonosok érdeke a most ingyenes mezőgazdasági művelés alól kivonás.  (Kérjük erről informálodjank az Önkormányzatnál)
 
A termőföldből való kivonás után a telekre a helyi adó rendelet szerint telekadó fizetési kötelezettség keletkezik!
 
A Hegyközséggel egyetértésben a szőlő művelési ágú területek kivonását, a beépítésre szánt terület kivételével, tájképi és termelési szempontból sem javasoljuk !!